top of page

Algemene  voorwaarden

0778.581.584 Maatschappelijke Naam: The Nail Lounge BV Monnikenplein 17 2610 Wilrijk, België Hierna genoemd: The Nail Lounge 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met The Nail Lounge BV. Door plaatsing van een bestelling voor behandeling verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden met uitsluiting van voorwaarden van de klant. Deze voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website Thenaillounge.be. 2. The Nail Lounge verleent manicure behandelingen en en verkoopt onder andere cosmeticaproducten. In sommige van onze cosmetica producten kunnen mogelijks colofonium of andere allergenen verwerkt zijn. De behandeling of het eigen gebruik met een bepaald product gebeurt op eigen risico en The Nail Lounge draagt hierin geen verantwoordelijkheid. The Nail Lounge doet geen medische handelingen en stelt geen medische diagnoses. The Nail Lounge is steeds bereid te informeren over de samenstelling van de producten voor zover zij daarover beschikt en desgevallend heeft zij het recht om de klant te adviseren om de fabrikant te raadplegen voor verdere informatie. De klant verbindt er zich toe voor elk eigen gebruik het etiket of de handleiding van het product na te lezen op het product zelf of op de website van de fabrikant. 3. Alle behandelingen, producten, goederen en bons worden onmiddellijk bij aankoop contant betaald. Er worden geen termijnen van betaling verleend. 4. Klachten over de conformiteit van bij The Nail Lounge aangekochte consumptieproducten dienen te worden gemeld uiterlijk binnen de twee maanden na ontdekking van het conformiteitsgebrek. De klant is zelf verantwoordelijk voor correct gebruik van door de klant aangekochte producten. The Nail Lounge staat niet in voor eventueel verleende adviezen of tips, noch voor de eventuele uitwerking van de producten op fysiek of esthetisch vlak. 5. Prijzen De prijzen zoals weergegeven op onze website en in de nagelstudio zijn indicatief en kunnen wijzigingen ondergaan onder andere tengevolge van marktwijzigingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Alle prijzen op de website zijn vermeld in € en inclusief 21% b.t.w. 6. Gegevensbeheer The Nail Lounge houdt gegevens van haar klanten bij om haar dienstverlening te verbeteren en om haar klanten te informeren. Klantengegevens worden nooit aangewend voor marketing of promotionele doeleinden en worden steeds vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. De klant kan altijd per e-mail of ter plaatse verzoeken om gegevens niet te bewaren of te verwijderen voor zover dit te rijmen is met de goede dienstverlening van The Nail Lounge. 7. Afbeeldingen. Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen en zo meer op de website van The Nail Lounge gelden slechts bij benadering en kunnen The Nail Lounge in geen enkel opzicht verbinden. Alle afbeeldingen op de website van The Nail Lounge zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden zonder toestemming. Zodra een klant een afspraak ingepland heeft, gaat de klant in kwestie ermee akkoord een foto van de handen voor of na de behandeling genomen te worden ( dit in functie voor professionele doeleinden). 8. Annulaties door de klant. Afspraken kunnen door de klant worden geannuleerd tot 6 uur op voorhand. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden aangerekend voor vollediging van het bedrag van de voorziene behandeling. 9. Aansprakelijkheid. Alle prestaties van The Nail Lounge inclusief beheer van afspraken maken een middelenverbintenis uit. The Nail Lounge is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die wordt voortgebracht door de aanwending van de cosmetische producten. 10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd.

bottom of page